Hankkeet

felsoindex_halvanyabb_szöveggel.png

  

KULTTUURIYHTEISTYÖHANKE JAPANIN JA SUOMEN VÄLILLE

 

Lahden Runomaraton ry on käynnistänyt Silta Japaniin -pilottihankkeen. Hankkeessa käynnistetään säännöllinen kulttuurivaihtoon perustuva yhteistyö Lahden ja Japanin välille.

Hankkeen tarkoitus on suunnitella Lahteen kulttuuria sisältävä tapahtumasarja ”Japanin viikot” vuosille 2018 ja 2019. Tapahtumasarjaan on suunniteltu muun muassa taidenäyttely Sibeliustaloon ja ulkoilmakonsertti Vesijärven läheisyyteen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tapahtumien rahoitusmahdollisuudet. Hankkeessa myös tuotteistetaan vuoden 2019 kulttuuritapahtumat kansainvälistä markkinointia varten Lahti Region Oy:n avulla. Päijät-Hämeen Liitto on myöntänyt 1.11.2017 hanketta varten maakunnan kehittämisrahaa.

Lahden Runomaraton ry on nimennyt hankkeen selvitys- ja koordinointityöhön filosofian maisteri Sanna Virran. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös yhdistyksen pääsihteerin tehtävät. Hankkeen yhteistyö- ja vastuuhenkilö Japanissa on kuvataiteilija, tuottaja Tica Sekine.


 

CULTURE EXCHANGE PROJECT BETWEEN JAPAN AND FINLAND

 

Lahti Poetry Marathon has created a pilot project called ” Bridge to Japan” in order to start and develop regular culture exchange between the city of Lahti and Japan.

Within the project, the Lahti Poetry Marathon is planning to organize a series of culture events, ”Japan weeks”, to be held in Lahti city in 2018 and 2019. The culture events include e.g. art exhibition in Sibeliushall and open air concert by the Lake Vesijärvi. With the help of Lahti Region Ltd, the project aims also to productize the culture events for the international marketing. First step is to find out the financial support for the project. The Päijät-Häme regional council has supported the project with development project grant in November 2017.

The Lahti Poetry Marathon has nominated M.A. Sanna Virta to coordinate the project. Virta is also a Secretary General of the Lahti Poetry Marathon. In Japan, the project is coordinated by producer and visual artist Tica Sekine.

.