Lahtis Diktmaraton

Lahtis Diktmaraton rf. är en kulturförening som grundades 1982 för att främja finskspråkig ordkonst. Lahtis Diktmaraton är både värd för diktevenemang och förläggare för diktsamlingar. Diktmaraton organiserar vartannat år en landsomfattande dikttävling och publicerar en antologi med de bästa tävlingsbidragen. Varje sommar ordnas Diktmaraton före midsommaren. Nästa gången Diktmaraton i Lahtis organiserats 14. - 17.6.2018. Läs mer på vår finsk hemsidan. Evenemangen erbjuder mångsidiga konstuppleverser och fungerar som inspirationskälla för amatördiktare.

Lahtis Diktmaraton samarbetar med frivilligorganisationer och olika projekt i Finland och utomlands. Föreningen har under sin existens redan samlat in över 50 000 tidigare opublicerade dikter, vilket säger en hel del om poesins kraft och betydelse för omfattande medborgarkretsar. En stor del av dikterna har lagrats i Finska Litteratursällskapets arkiv. Kultur är en allt viktigare källa till kraft och glädje för människan. Med diktens hjälp kan man bearbeta erfarenheter och känslor som hör det mänskliga livet till, också viktiga samhälleliga smärtpunkter. Den nyaste diktsamlingen som Lahtis Diktmaraton förening publicerade heter Katson Sinua Maani (2017)